Skip to main content

Fafofrokost med rapportlansering

Elektrifisere eller fase ut norsk olje?

Wednesday 19. October 2022

kl. 08:30–09:45

Fafo, Borggata 2B, Oslo

Representanter fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger har diskutert norsk olje og gass’ vei fram mot 2050. En ny rapport samler disse veikartene, og viser hvilke flaskehalser og muligheter aktørene ser for seg. Netto nullutslipp eller utfasing? Og kan en omstilling bli både sosialt rettferdig og økologisk troverdig?

Hva skjer når tilsynelatende motstridende interesser knyttet til olje og gass og klima møtes til samtaler om hvordan Norges viktigste næring kan nå klimamål?

Rapporten Petroleum Transition Pathways in Norway: How do Norwegian stakeholders envision pathways to net-zero and phase-out for the country’s oil and gas sector, presenterer funn fra scenarioøvelser om rettferdig omstilling av norsk olje og gass.

Sentrale aktører fra myndigheter, næringsliv, miljøorganisasjoner og fagforeninger ble spurt om å skissere veikart mot to hypotetiske visjoner: Den ene med netto nullutslipp av klimagasser for sektoren innen 2050, den andre der all olje- og gassproduksjon er utfaset innen 2050.

På scenarioøvelsene ble aktørene utfordret til å konkretisere:

  • Hvilke aktører må på banen med hvilke tiltak må til for å en rettferdig omstilling fram mot disse målene?
  • Hva er flaskehalsene og mulighetene for en sosialt rettferdig omstilling og troverdig klimatiltak?

De tunge aktørene er positive til målet om netto nullutslipp, men ideen om utfasing og sluttdato møter motstand og skepsis, spesielt utenfor miljøbevegelsen.

Elektrifisering av sokkelen er nødvendig for å nå netto nullutslipp, og i praksis nødvendig for fortsatt olje og gassproduksjon. Motstandere av elektrifisering mener det er ineffektivt, og frykter blant annet økte energipriser for landindustrien og husholdninger.

Energipriskrisen – som har eskalert etter krigen i Ukraina – har også tydeliggjort dilemmaer mellom elektrifisering av norsk sokkel og energipriser. Av den grunn, frykter aktørene frykter at kortsiktige hensyn og folkelig motstand kan hindre nødvendige tiltak langsiktige klimamål.

Om norsk olje- og gassproduksjon skal utvikles i tråd med Pariserklæringen står den overfor et veivalg:

  1. følge et nettonullspor som blant annet innebærer upopulær elektrifisering på kort sikt og en global utfasing av fossilt drivstoff på lang sikt, eller
  2. en styrt avvikling av selve produksjonen

Selv om petroleumslandet Norge trekkes fram som godt rustet til å gjennomføre en slik omstilling, vil begge spor lede til rettferdighetsutfordringer som vil sette både trepartssamarbeidet og selve samfunnskontrakten på store prøver.

Forskerne bak rapporten anbefaler å utvikle en fortelling om omstillingen med klare og forpliktene mål med konkrete tiltak, og ta i bruk inkluderende prosesser med partene i arbeidslivet og andre berørte.

På seminaret ble rapporten presentert og kommentert.

 

Program

Velkommen ved Marte Rønning, forskningsleder, Fafo 

Presentasjon av ny rapport ved  Camilla Houeland, forsker ved Fafo og David Jordhus-Lier, professor ved UiO og Heikki Eidsvoll Holmås, bærekraftsjef (CEO), Multiconsult. Presentasjon (pdf)

Kommentarer til rapporten fra Sigrun Gjerløw Aasland, daglig leder, Miljøstiftelsen ZERO

Kampen om strømmen panelsamtale ledet av Kendra Dupuy, med innledende kommentarer fra:

  • Tony Christian Tiller, forretningsutvikler innenfor havvind, Equinor. Tidligere statssekretær (H) i Olje- og energidepartementet
  • Idar Kreutzer, adm.dir i Finans Norge
  • Jan Olav Andersen, forbundsleder i EL og IT Forbundet

Spørsmål til forskere og til panel – fra salen og fra seere

Møteleder: Kendra Dupuy, Fridtjof Nansens Institutt

 

Nye publikasjoner

ogt petroleum transition pathways in norwayRapport og Policy Brief kan fritt lastes ned.

Rapport: Petroleum Transition Pathways in Norway: How do Norwegian stakeholders envision pathways to net-zero and phase-out for the country’s oil and gas sector?, forfattet av David Jordhus-Lier (UiO), Camilla Houeland (Fafo),  Heikki Holmås (Multiconsult), Kacper Szulecki (UiO) og Peder Ressem Østring (UiO).


Policy Brief: Net-zero or phase out? Stakeholder views on just transitions pathways for oil and gas in Norway, forfattet av David Jordhus-Lier (UiO), Camilla Houeland (Fafo),  Heikki Holmås (Multiconsult), Kacper Szulecki (UiO),  Peder Ressem Østring (UiO) og Kendra Dupuy (FHI).

 

oil and gas transitions

 Rapporten inngår i det internasjonale prosjektet Oil and Gas Transition. Det er et internasjonalt forskerteam ledet av Stockholm Environment Institute og Climate Strategies. Fra Norge deltar Fafo, Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Universitetet i Oslo ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi og Institutt for statsvitenskap

 

UiO Segl A

 fniFafo logo