Previous events
ME-rammede barn og barnefamilier i møte med helse- og velferdsapparatet
Fafo-seminar i samarbeid med ME-foreldrene og forskningsinstitusjonen SINTEF.
Fredag 21. oktober 2022, kl. 12.30–15.30
Fafo, Borggata 2B, Oslo

   Se sendingen på Fafo-tv

Line Melby

Forskningsleder

Trude Schei

Assisterende generalsekretær

Gro Mesna Andersen

Styremedlem i ME-foreldrene

Stine Aasheim

Styreleder i ME-foreldrene
Researcher (Retired)
Fafo
Researcher
Fafo
Researcher
Fafo
Research director
Fafo