Skip to main content

Evaluering av hospiteringsordninger i fag- og yrkesopplæringen


Researchers

Project period

  • Start:
    March 2011
  • End:
    December 2012

Commissioned by