Skip to main content

Forsøk med målretting av gratis kjernetid


See Norwegian version for more information on the project.

   

Researchers

  • Project manager:
  • Jon Rogstad

Project period

  • Start:
    July 2011
  • End:
    June 2015

Commissioned by

  • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet