Skip to main content

Gender perspective in the working environment and health, environment and safety work


UNIO har tatt initiativ til et pilotprosjekt for å undersøke om det er forskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og HMS-arbeid i kvinnedominerte og mannsdominerte virksomheter. Vi ønsker vi å få mer kunnskap om kjønnsforskjeller i arbeidsmiljøutfordringer og det systematiske HMS-arbeidet i kommunal sektor. Vi vil undersøke to kvinnedominerte og en mannsdominert sektor i to kommuner.

Researchers

Project period

  • Start:
    March 2021
  • End:
    April 2022

Commissioned by

  • Unio, Nowegian Nurses Organisation (Sykepleierforbundet) and Union of Education Norway (Utdanningsforbundet)