Completed projects

Analyse av innvandreres religiøsitet


Publications

Olav Elgvin & Kristian Rose Tronstad
Religiøsitet og sekularisering blant ikke-vestlige innvandrere i Norge

Artikkelen kan kjøpes

Project management

Olav Elgvin

Cooperating researchers

Kristian Rose Tronstad

Project period

2013