Completed projects

Kartlegging av pensjoneringsmønsteret i KS tariffområde i 2005 og 2006


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2007:39
Christer Hyggen
Pensjonering før fylte 67 år innen KS’ tariffområde 2002–2006

Project management

Tove Midtsundstad

Project participant(s)

Tove Midtsundstad

Cooperating researchers

Christer Hyggen (jobbet da på Fafo)

Research area(s)

Pensions

Project period

June 2007
December 2007