Completed projects

Kunnskapsstatus - Erfaringer med introduksjonsordning og norskopplæring for innvandrere.

Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere

Project manager

Project period

November 2014
April 2015