Completed projects

Nye velferdssignaler?


Fafo-reports and papers

Fafo-rapport 2010:40
Inger Lise Skog Hansen og Arne Backer Grønningsæter
En analyse av stortingsmeldinger og offentlige utredninger om velferdspolitikken

Project management

Arne Backer Grønningsæter

Project period

2010