Skip to main content
  • Sigurd Oppegaard og Åsmund Arup Seip

ABE-reformen i staten

Avbyråkratisering og effektivisering gjennom budsjettkutt

  • Faktaflak november 2019
  • Faktaflak november 2019