Skip to main content
  • May-Len Skilbrei, Marianne Tveit og Anette Brunovskis

Afrikanske drømmer på europeiske gater

Nigerianske kvinner i prostitusjon i Norge

  • Fafo-rapport 525
  • Fafo-rapport 525

Nigerianske prostituerte i Norge har vært et forholdsvis ukjent fenomen fram til 2004, da over hundre kvinner fra Nigeria kom til Oslo for å selge sex i løpet av få måneder. Den kraftige tilstrømningen av nigerianske prostituerte har fortsatt i de følgende årene, og i 2006 er nigerianske kvinner den største gruppen utenlandske prostituerte i gateprostitusjon i Norge.
Afrikanske drømmer på europeiske gater er basert på dybdeintervjuer med tretten kvinner født i Nigeria som befant seg i gateprostitusjon i Norge våren 2006, samt feltarbeid i prostitusjonsmiljøene i Oslo og Stavanger. Til sammen har vi snakket med over åtti nigerianske kvinner i norsk gateprostitusjon. Rapporten søker å belyse følgende: Hvem er kvinnene? Hvordan og hvorfor kom de til Norge? Hvilke betingelser jobber de under, og hvordan er livet deres her?

  • Published: 18. February 2006
  • Ordering ID: 525
Last ned publikasjonen

Fafo researchers