Skip to main content

Inger Marie Hagen & Elin Svarstad

15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

– fortsatt aktive direktører og passive styrer?

Magma |  2018
 

Hagen, I. M. & Svarstad, E. (2018). 15 år med anbefaling for eierstyring og selskapsledelse – fortsatt aktive direktører og passive styrer? Magma 5/2018.