Skip to main content

Tove Mogstad Aspøy, Hanne Cecilie Kavli og Anna Hagen Tønder

Da klokka klang … Utdanningens plass i integreringspolitikken

 
Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Aspøy, T.M., Kavli, H. C. & Tønder, A. H. (2023). 14. Da klokka klang … Utdanningens plass i integreringspolitikken. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 239–257). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-14