Skip to main content

  • Mona Bråten & Anna Hagen Tønder

En utdanning til randsonen?

Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet

  • Søkelys på arbeidslivet  | 
  • 2020
 
  • 03 / 2020 (Volum 37)

Bråten, M, & Tønder, A. H. (2020) En utdanning til randsonen? Barne- og ungdomsarbeiderfagets plass i arbeidslivet. Søkelys på arbeidslivet 03 / 2020 (Volum 37)