Skip to main content

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fagopplæring og fordeling

 
Ulikhetens drivere og dilemmaer    Tone Fløtten, Hanne Cecilie Kavli og Sissel Trygstad (Red.)    Oslo    Universitetsforlaget

Nyen, T. & Tønder, A. H. (2023). Fagopplæring og fordeling. I T. Fløtten, H. C. Kavli & S. C. Trygstad (Red.) Ulikhetens drivere og dilemmaer. Universitetsforlaget. (s. 74–88). https://doi.org/10.18261/9788215065403-23-04