Skip to main content

T. Midtsundstad

Felles ansvar, tvang eller god vilje?

 
Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94.    Blichfeldt m.fl.    Oslo    Tano-Aschehoug

T. Midtsundstad (1996), "Felles ansvar, tvang eller god vilje?", I Blichfeldt m.fl. (reds.), Utdanning for alle. Evaluering av Reform 94. Oslo: Tano-Aschehoug.

Fafo researchers