Skip to main content

Elin Svarstad og Joachim Thøgersen

Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen?

Beta: Scandinavian Journal of Business Research |  2018
 

Svarstad. E. & Thøgersen, J. (2018). Hvordan påvirkes lønnsspredningen av koordinering i lønnsdannelsen? Beta 01 / 2018 (Volum 32).

Fafo researchers