Skip to main content

T. Midtsundstad

Ikke nødvendigvis sliten.... En analyse av AFP-pensjonering i staten

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2005
 
22(2)

T. Midtsundstad (2005). Ikke nødvendigvis sliten... En analyse av AFP-pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 22(2):217-232.

Fafo researchers