Articles and book chapters

Search publications

Lovfestet minstelønn i Norge?

Kristin Alsos og Line Eldring

Søkelys på arbeidslivet 31(3) 2014

Forskningstema: Collective agreements Labour migration

Forskere på Fafo: Kristin Alsos

Lovfestet minstelønn i Norge?