Skip to main content

  • Jørgen Svalund & Roy A. Nielsen

Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid?

 

Svalund, J. & Nielsen, R. A. (2017). Midlertidig ansettelse i Norge – en vei inn i stabilt arbeid? Søkelys på arbeidslivet, 01-02(34).