Skip to main content

Tove Midtsundstad

Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse

 
Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten    Oslo    Universitetsforlaget

T. Midtsundstad (2012). "Pengene eller livet? Eldres arbeidsmotivasjon og yrkesdeltakelse", I S. Stjernø & E. Øverbye (red.), Arbeidslinja. Arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo researchers