Articles and book chapters

Search publications

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Universitetsforlaget 2013

Forskningstema: Vocational education and training - VET

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Prosjekt til fordypning - et taktskifte i fagopplæringen