Skip to main content

  • T. Midtsundstad

Utviklingen i AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000

 
  • Norsk arbeidsliv i turbulente tider    
  • Oslo    
  • Gyldendal Akademiske    
  • 978-82-05-47881-7

T. Midtsundstad (2015). Utviklingen av AFP- og tjenestepensjonsrettigheter etter 2000. [The contractual pension AFP and occupational pension schemes 2000-2012]. I H. Dale-Olsen (red.), Norsk arbeidsliv i turbulente tider. Oslo: Gyldendal Akademisk.