Skip to main content

T. Midtsundstad

Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten

Søkelys på arbeidsmarkedet |  2003
 
21(1)    Oslo    Institutt for Samfunnsforskning

T. Midtsundstad (2003). Yrke bestemmer avgangen. En beskrivelse av tidlig pensjonering i staten. Søkelys på arbeidsmarkedet, vol. 21(1):103-112.

Fafo researchers