Publications

Search publications

Barn som lever i fattigdom
Geografisk variasjon og grad av risiko

Ståle Østhus og Roy A. Nielsen

Fafo-notat 2020:05

Last ned nettutgaven

Forskere på Fafo: Roy A. Nielsen

Published: 2020 Id-nr.: 10318