Skip to main content
  • Heidi Gautun

De gjemte og glemte barna

En evaluering av prosjektet pedagogiske støttegrupper for barn av rusmiddelmisbrukere

  • Fafo-rapport 510
  • Fafo-rapport 510

Problemer knyttet til rusmiddelmisbruk representerer et stort helseproblem i dag. Misbruk rammer ikke bare den som ruser seg, men kan påvirke hele familier. Barn av rusmisbrukere har inntil nylig i stor grad blitt oversett både innen rusomsorgen og i offentligheten. I prosjektet «De gjemte og glemte barna» er målet å synliggjøre denne gruppen barn og ungdom i offentligheten, komme i kontakt med dem og tilby støtte. Prosjektet har lagt opp til at ubetalte frivillige, på et idealistisk grunnlag, skal være med på å opprette og lede støttegrupper for barn og ungdom. Informasjonsvirksomheten har fått en betydelig større rolle enn hva som var planlagt i utgangspunktet, men det har vist seg å være vanskelig å få opprettet støttegrupper.

  • Published: 3. February 2006
  • Ordering ID: 510
Last ned publikasjonen