Skip to main content
  • Siri Ytrehus og Anders B. Fyhn

Bufast, Bjørvika og Benidorm

Boligplaner og boligønsker for eldre år

  • Fafo-rapport 511
  • Fafo-rapport 511

Denne rapporten tar for seg boligønsker blant middelaldrende og eldre i Norge. Rapporten baserer seg på en spørreskjemaundersøkelse til et landsdekkende, representativt utvalg av 50-, 60-, og 70-åringer. Boligen og boligsituasjonen er en av de viktigste arenaene for produksjon av velferd, og særlig for eldre. Spørsmål om hva som er en god bolig i eldre år og hvordan vi på best mulig måte kan sikre en god boligsituasjon for flest mulig eldre framover, er derfor viktig å få svar på. Følgende spørsmål blir belyst:

• Hvem mener aldersgruppene har ansvar for boligframskaffelsen i eldre år?
• Hvor vil de henvende seg for å få hjelp til å skaffe en egnet bolig ved skrøpelighet?
• Hvordan vil disse aldersgruppene bruke sin oppsparte boligkapital?
• Hvilket syn har de på muligheten til å bli boende i det hjemmet de har
i dag også når hjelpebehov oppstår?
• Hvilke boligkvaliteter verdsettes?
• Hvilken betydning har tilknytningen til nåværende bosted?
• Hvordan ser de på muligheten for flytting?
• Hvordan planlegger de å bruke ferieboliger i Norge og i Syden?

  • Published: 4. February 2006
  • Ordering ID: 511
Last ned publikasjonen