Skip to main content
  • Odd Bjørn Ure, Sissel Trygstad, Anne Jensen, Johan Christensen og Leif Moland

Etats- eller høgskoleutdanning i norsk kriminalomsorg

Konsekvenser for rekrutteringen

  • Fafo-notat 2006:21
  • Fafo-notat 2006:21

Blant sakene som lå over fra den forrige regjeringen, var et forslag om å omgjøre dagens betalte etatsutdanning for fengselsbetjenter til treårig høgskoleutdanning. Den nye ledelsen i Justisdepartementet ønsket å se nærmere på konsekvenser av en eventuell bachelorutdanning for rekrutteringen til yrket. Samtidig var det behov for å se på turnover i yrket og ta for seg problemer med å besette stillinger i anstalter utenfor by- og tettbygde strøk. Disse tre spørsmålene behandles i dette notatet, som bygger på intervjuer i kriminalomsorgen.

  • Published: 16. January 2006
  • Ordering ID: 10011