Skip to main content
  • Dag Olberg

Forsøk med 6-timersdag – ordninger og erfaringer

  • Fafo-notat 2006:23
  • Fafo-notat 2006:23

Dette notatet bygger på en litteraturstudie om forsøk med 6-timersdag og andre ordninger med redusert arbeidstid. Hensikten er å gi en kort oversikt over effektmål, opplegg, og resultater. Hovedvekten i notatet er lagt på de forsøkene med 6-timersdag som er forskningsmessig evaluert.

  • Published: 17. January 2006
  • Ordering ID: 10013
Last ned publikasjonen

Fafo researchers