Fafo papers

Rapportsøk-en

Fafo notes

Andreas Gaarder
En økonomisk og monetær union i Europa
Bidrag til debatten om integrering av Europa
Fafo-notat 807
Ivar Lødemel
Citizenship in the social division of welfare
The Case of British and Norwegian Income Maintenance 1946 to 1966
Fafo-notat 806
Fafo-notat 805
Leif Moland og Dag Olberg
Man må jo prøve å være litt elastisk
Informantintervjuer om fleksible arbeidsformer, organisering og arbeidstid innen varehandelen og hotell- og restaurantområdet
Fafo-notat 804
Øivind Danielsen og Jon Erik Dølvik
Fafo-notat 802
Hilde Lorentzen
Fafo-notat 801
<<  27 28 29 30 31 [32