Fafo papers

Rapportsøk-en

Fafo notes

Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17
Anne Mette Ødegård og Kristin Alsos
Håndheving av alvorlig arbeidsmiljøkriminalitet
Oppsummering av Arbeidsdepartementets konferanse, 10.-11. september 2012
Fafo-notat 2012:16
Dag Olberg
Hvor travelt er det på jobben?
Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden
Fafo-notat 2012:14
Kristin Alsos og Sissel C. Trygstad
Fafo-notat 2012:13
Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård
Bruk av innleid arbeidskraft
LOs tillitsvalgtpanel, oktober 2012
Fafo-notat 2012:12
Anne Hege Strand
Boligsosiale midler
Rapportering av tilskudd til styrking og utvikling av tjenester i bolig for bostedsløse. Tabellnotat for 2011
Fafo-notat 2012:11
Heidi Nicolaisen
Fafo-notat 2012:08
Fafo-notat 2012:07
Anne Hege Strand
Styrket innsats mot barnefattigdom. Rapport for 2011
Rapportering fra kommuner og bydeler som får tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet
Fafo-notat 2012:06
Fafo-notat 2012:05
Bård Jordfald
Fafo-notat 2012:04
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge Tiltnes
Fafo-paper 2011:17
Morten Bøås, Hedda Flatø, Anne Hatløy, Jon Pedersen and Åge A. Tiltnes
Polling for peace and security
Pre-election and post-election polling in fragile and precarious situations
Fafo-paper 2011:15
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu
Palestinian Opinions about Governance, Institutions and Political Leaders
Synthesis of Results of Fafo's Opinion Polls in the West Bank and Gaza Strip, 2005–2011
Fafo-paper 2011:09
Åge A. Tiltnes, Jon Pedersen, Silje Sønsterudbråten, Jing Liu
Palestinian Opinions about Public Services
Synthesis of Results of Fafo's Opinion Polls in the West Bank and Gaza Strip, 2005–2011
Fafo-paper 2011:08
Anne Britt Djuve
Erfaringer med Krafttak for norskopplæring
Krafttak for norskopplæring – sluttrapport
Fafo-notat 2011:25
Geir Veland
Tjenestepensjoner i endring
Det private tjenestepensjonsmarkedet anno 2010
Fafo-notat 2011:24
Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2011:23
<<  5 6 7 8 9 [1011 12 13 14  >>