Skip to main content
  • Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim

Aktører og arbeid i delingsøkonomien

Delrapport

  • Fafo-notat 2016:23
  • Fafo-notat 2016:23

Temaet for dette notatet er den såkalte delingsøkonomien, hvor tilbydere og kunder kobles via digitale plattformer og utveksler arbeidskraft eller eiendeler. Vi presenterer en foreløpig oversikt over plattformer som opererer i Norge, hvor mange som tilbyr arbeid, og hvor mange som kjøper tjenester gjennom slike plattformer. Videre ser vi nærmere på arbeidsintensive plattformer og hva som kjennetegner relasjonene mellom de ulike aktørene, samt hvordan plattformer tilnærmer seg HMS-utfordringer og -risiko. Notatet er delrapportering fra et forskningsprosjekt om aktører og arbeid i delingsøkonomien.

  • Published: 18. November 2016
  • Ordering ID: 10247

Fafo researchers

Project

Commisioned by

  • Arbeids- og sosialdepartementet