Skip to main content
  • Mona Bråten og Kristine Nergaard

Arbeidet med mangfold og minoriteter

Fagforeninger og forbundsregioner

  • Fafo-notat 2022:16
  • Fafo-notat 2022:16

I dette notatet undersøker vi hvordan fagforeninger og forbundsregioner i Fagforbundet arbeider for å oppfylle kravet i forbundets vedtekter om å tilstrebe å få valgt representanter med minoritetsbakgrunn. Blant temaene er:

  • Er medlemmer med minoritetsbakgrunn er representert i verv og posisjoner?
  • Hvordan arbeider fagforeningene med representasjon fra medlemmer med minoritetsbakgrunn, og hva ser de ser som utfordringene?
  • Hvordan arbeider forbundsregionene for å sikre representasjon av minoriteter i fagforeningene og på regionsnivå?

Kartleggingen er basert på en spørreundersøkelse blant fagforeninger i Fagforbundet, et kortfattet spørreskjema til forbundsregionene og kvalitative intervjuer i et utvalg av fagforeninger og forbundsregioner.

  • Published: 25. January 2023
  • Ordering ID: 10277