Skip to main content
Dag Olberg

Arbeidstidsdilemmaer

Drivkrefter, interesser og konfliktlinjer på arbeidstidsområdet

  • Fafo-notat 2011:16
  • Fafo-notat 2011:16
Denne underveisrapporten inngår som del av et rammeprosjekt om arbeidstid. Prosjektet utføres med støtte fra LO. Hensikten med prosjektet er å gi en overordnet beskrivelse av utviklingstrekk på arbeidstidsområdet – med hovedvekt på forhold som innebærer utfordringer for fagbevegelsen når det gjelder rammene for kollektiv ivaretakelse av arbeidstakerinteresser. Arbeidstidsregulering i lov- og avtaleverk står dermed sentralt. Et mål for rammeprosjektet er å identifisere forskjellige former for drivkrefter, interesser og hensyn som preger feltet, også utviklingstrekk som er tvetydige og trender som er motstridende.
  • Published: 11. January 2011
  • Ordering ID: 10137
Last ned publikasjonen

Fafo researchers