Skip to main content
  • Fafo-notat 2020:05
  • Ståle Østhus og Roy A. Nielsen

Barn som lever i fattigdom

Geografisk variasjon og grad av risiko

  • Fafo-notat 2020:05
 

I dette notatet undersøkes den geografiske variasjonen i barnefattigdom. Hvordan varierer antall og andel barn som lever i fattigdom mellom norske kommuner? Hvilke kjennetegn har husholdningene til barn som lever i fattigdom? I tillegg undersøkes omfanget av et utvalg bolig- og nabolagsproblemer. I analysene er det skilt mellom lav og høy grad av fattigdoms- risiko, altså om det er forskjeller mellom barn i hushold som har inntekter nær fattigdomsgrensen og barn i hushold med langt lavere inntekter. Vi skiller også mellom ettårig og vedvarende fattigdom.

  • Published: 6. March 2020
  • Ordering ID: 10318

Fafo researchers