Fafo papers

Search publications

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 1 Bedriftsdemokratiets historie i Norge

Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad