Fafo papers

Search publications

Bedriftsdemokrati, medvirkning og medbestemmelse. Notat 2 Kunnskapsstatus på feltet våren 2009

Eivind Falkum, Inger Marie Hagen og Sissel C. Trygstad