Skip to main content
  • Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli

De ti største humanitære utfordringene i Norge

  • Fafo-notat 2009:05
  • Fafo-notat 2009:05
Fafo har på oppdrag fra Røde Kors listet opp de ti største humanitære utfordringer i Norge i dag. Rapporteringen til Røde Kors var et foilsett sammen med noen utdypende kommentarer og referanser. Vårt foilsett baserer seg på tilgjengelig forskning og statistikk. I dette notatet har vi gjort foilsettet tilgjengelig.

Vårt utgangspunkt for å peke ut de ti største humanitære utfordringene i Norge har vært at disse utfordringene er samfunnsproblemer som vi mener kan true det de fleste oppfatter som grunnlaget for et godt samfunn. For å kunne velge problemer som truer det gode samfunn, har det vært nødvendig å først beskrive hva som kan anses som viktige verdier og egenskaper ved det norske velferdssamfunnet.
  • Published: 3. January 2009
  • Ordering ID: 10079