Skip to main content
  • Fafo-notat 2005:12
  • Geir Veland og Tove Midtsundstad

En gjennomgang av forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten

  • Fafo-notat 2005:12
 

Notatet beskriver og drøfter forslag til ny tjenestepensjonsordning for Posten. Målet er å bidra til å legge grunnlaget for en debatt om en mulig endring av dagens tjenestepensjonsordning. Notatet inneholder av denne grunn ingen anbefaling av en bestemt pensjonsordning, men gjennomgår positive og negative sider ved en ny ordning, sett fra henholdsvis arbeidsgivers og arbeidstakers ståsted.

  • Published: 12. January 2005
  • Ordering ID: 771
  • ISBN
    ISSN 0804-5135

Fafo researchers

Commissioned by

  • Posten Norge AS