Fafo papers

Search publications

Et etnisk perspektiv på likestilling
En kartlegging av politiske dokumenter og kunnskapstilfang

Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad

Fafo-notat 2011:06

Nettutgave

Forskere på Fafo: Hanne Cecilie Kavli

Published: 2011 Id-nr.: 10127