Fafo papers

Search publications

Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 3

Anna Hagen, Torgeir Nyen og Marjan Nadim

Fafo-notat 2008:13

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2008 Id-nr.: 10057