Fafo papers

Search publications

Evaluering av «Kompetanse for utvikling. Strategi for kompetanseutvikling i grunnopplæringen 2005–2008.» Delrapport 1

Anna Hagen, Torgeir Nyen og Dagfinn Hertzberg

Fafo-notat 2006:10

Nettutgave

Forskere på Fafo: Anna Hagen Tønder, Torgeir Nyen

Published: 2006 Id-nr.: 799