Skip to main content
Erik Døving og Sveinung Skule

Evaluering av Kompetanseutviklingsprogrammet. Underveisrapport 2002

  • Fafo-notat 2002:10
  • Fafo-notat 2002:10
  • Published: 7. January 2002
  • Ordering ID: 684