Skip to main content
  • Frode Longva og Arne Pape

Medlemmene i Norsk Nærings- og Nytelsesarbeiderforbund

En analyse av forbundets medlemsutvikling

  • Fafo-notat 2002:09
  • Fafo-notat 2002:09
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) har de senere årene opplevd nedgang i medlemsantallet. I dette notatet undersøkes det om utvik-lingen skyldes høye utmeldingstall, stort frafall av naturlige årsaker eller fallende rekruttering. Konklusjonen er at medlemsfallet i all hovedsak kan forklares med fallende sysselsetting i bransjen. Sysselsettingen har imidlertid falt mer enn forbundets medlemstall, noe som innebærer at NNN faktisk har økt sine organisasjonsandeler i samme periode. Utover dette lanserer notatet konkrete forslag til hvor forbundet har størst potensial til å styrke medlems-grunnlaget ytterligere.
  • Published: 6. January 2002
  • Ordering ID: 683
Last ned publikasjonen