Fafo papers

Search publications

Evaluering av Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept i KDD
Arbeidsnotat 1 - 2021

Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer

2022:05

Last ned nettutgave

Forskere på Fafo: Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen

Published: 2022