Skip to main content
  • Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer

Evaluering av Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept i KDD

Arbeidsnotat 1 - 2021

  • Fafo-notat 2022:05
  • Fafo-notat 2022:05
Hva skjer når ansatte i departementene går fra egne kontorer til aktivitetsbaserte arbeidsplasser uten faste plasser? Fafo, i samarbeid med PwC, evaluerer erfaringene med Pilot for aktivitetsbasert arbeidsplasskonsept i Kommunal- og distriktsdepartementet. Hensikten med evalueringen er å gi kunnskap for planlegging og forberedelser av departementenes innflytning i det nye regjeringskvartalet i 2025. Dette notatet oppsummerer det første året av piloten.
  • Published: 29. June 2022