Fafo papers

Search publications

Finansiering av lærlinger
En diskusjon av styrker og svakheter ved ulike ordninger

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder

Fafo-notat 2021:23

Last ned nettutgave

Project: Apprenticeship funding

Forskere på Fafo: Torgeir Nyen, Anna Hagen Tønder

Published: 2021 Id-nr.: 10360