Funksjonæravtalene i industrien
Det strategiske instituttprogrammet på Fafo

Dag Olberg

Fafo-notat 2000:13

Nettutgave

Utgitt: 2000 Id-nr.: 646