Skip to main content
  • Tove Midtsundstad

Oppfølgingstjenestens målgruppe – Quo vadis?

Status tre år etter avsluttet grunnskole

  • Fafo-notat 2000:14
  • Fafo-notat 2000:14

Dette prosjektet viderefører Fafos prosjekt om den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten tilknyttet evalueringen av Reform 94. I sluttrapporten for prosjektet fulgte vi ungdommene ut andre skoleår. I dette notatet følger vi dem over i og gjennom det tredje skoleåret, og for noen, inn i det første året av læretida, og vi spør: Oppfølgingstjenstens målgruppe – Quo vadis?

  • Published: 14. January 2000
  • Ordering ID: 647

Fafo researchers