Hvorfor varierer organisasjonsgraden

Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2004:19

Nettutgave

Utgitt: 2004 Id-nr.: 741