Lovfestet minstelønn i Norge?

Håvard Lismoen og Torgeir Aarvaag Stokke

Fafo-notat 2005:13

Nettutgave

Utgitt: 2005 Id-nr.: 772